Temakurser

Temakurser er for pædagoger, lærere og andre medarbejdere, som arbejder med børn og unge.

Formål
Det overordnede formål med temakurserne er at give deltagerne inspiration til idræt, leg og bevægelse med børn og unge i alderen 3-18 år, herunder at deltagerne:

  • opnår større handlekompetence i forhold til aktiviteter inde såvel som ude
  • får erfaringer med at arbejde med fysiske aktivitetsmuligheder på en alternativ måde
  • stifter bekendtskab med en række fysiske aktivitetsmuligheder, som kan overføres direkte til hverdagen

Indhold
Temakurserne er bygget op omkring et praksisorienteret forløb, hvori formidling og afprøvning af en række aktiviteter målrettet den valgte målgruppe kombineres med en praksis-teoretisk formidling af virkemidler til vejen mod succes med idræt, leg og bevægelse.Temakurserne kan være en blanding af mange temaer eller et specifikt valg mellem få temaer. Mere information om de enkelte temaer: temakurser

Hvis flere på hinanden følgende kursusdage ønskes er der mulighed for at præsentere endnu flere aktiviteter og/eller at kombinere ovenstående med et processtyret aktivitetsværksted, hvor medarbejderne arbejder med udvikling af nye aktiviteter for deres respektive målgrupper.

Indholdet kan ligeledes organiseres i flere kortere temakursusdage á 3-4 timer.For hvert temakursus udleveres et inspirationshæfte indeholdende aktivitetsbeskrivelser over de gennemgåede aktiviteter.

Temakurser

Temakurser er for pædagoger, lærere og andre medarbejdere, som arbejder med børn og unge.

Formål
Det overordnede formål med temakurserne er at give deltagerne inspiration til idræt, leg og bevægelse med børn og unge i alderen 3-18 år, herunder at deltagerne:

  • opnår større handlekompetence i forhold til aktiviteter inde såvel som ude
  • får erfaringer med at arbejde med fysiske aktivitetsmuligheder på en alternativ måde
  • stifter bekendtskab med en række fysiske aktivitetsmuligheder, som kan overføres direkte til hverdagen

Indhold
Temakurserne er bygget op omkring et praksisorienteret forløb, hvori formidling og afprøvning af en række aktiviteter målrettet den valgte målgruppe kombineres med en praksis-teoretisk formidling af virkemidler til vejen mod succes med idræt, leg og bevægelse.Temakurserne kan være en blanding af mange temaer eller et specifikt valg mellem få temaer. Mere information om de enkelte temaer: temakurser

Hvis flere på hinanden følgende kursusdage ønskes er der mulighed for at præsentere endnu flere aktiviteter og/eller at kombinere ovenstående med et processtyret aktivitetsværksted, hvor medarbejderne arbejder med udvikling af nye aktiviteter for deres respektive målgrupper.

Indholdet kan ligeledes organiseres i flere kortere temakursusdage á 3-4 timer.For hvert temakursus udleveres et inspirationshæfte indeholdende aktivitetsbeskrivelser over de gennemgåede aktiviteter.