Kurser

På MOtivaTION ApS kurser formidles erfaringsbaseret idrætspædagogisk viden videre til inspiration for lærere, pædagoger og andre fagfolk, som arbejder med børn og unge. Deltagelse på kurserne kræver ingen særlige forudsætninger foruden en interesse i arbejdet med idræt, leg og bevægelse som pædagogisk virkemiddel.

Vores kurser er praksisorienterede med fokus på at deltagerne kan videreformidle deres viden ud fra en erfaring om, hvordan den fungerer i praksis.

Vi oplever at der er et utal af kompetente fagfolk, som formidler idræt, leg og bevægelse med en teoretisk tilgang, mens den praktiske tilgang til udmøntning af de mange velmente teorier og visioner er en mangelvare.

Vi afvikler inspirations- såvel som kompetencekurser, hvor antallet af kursustimer er afgørende for om hvorvidt der er tale om inspirerende forløb eller om direkte kompetenceudvikling.

Indholdet af vores kurser er formidling af en række aktiviteter, som har det utraditionelle og alternative idræts- og bevægelsesperspektiv til fælles. Der ud over kan kurserne blandt andet kombineres med: 1) Processtyrede aktivitetsværksteder, hvor aktiviteter udvikles til den givne målgruppe, 2) Oplæg og debat om rammerne for en udviklende bevægelseskultur diskuteres på det personlige såvel som det organisatoriske plan, og 3) Udarbejdelse af handleplaner med fokus på implementering og forankring.

For vores kurser er det af højeste prioritet, at:

  • deltagerne får nogle konkrete og direkte anvendelige værktøjer
  • deltagerne drager erfaringer med at tænke idræt, leg og bevægelse på en alternativ måde
  • deltagerne føler sig inspireret af os og hinanden
  • inspirationen er med til at gøre en forskel i hverdagen

Vores kursusforløb varierer i tid fra korte inspirationsforløb på 2 timer til kompetenceudviklende kurser på minimum 9 timer, hvor I kan være medbestemmende for indholdet i alle typer af kurser undtagen kurser med træklatring.

Vi kan i perioden fra november 2016 til og med april 2017 tilbyde en kampagnepris på kr. 5.000 ekskl. moms + rejseudgifter for kurser á op til 3 timers varighed:

 

Kurser

På MOtivaTION ApS kurser formidles erfaringsbaseret idrætspædagogisk viden videre til inspiration for lærere, pædagoger og andre fagfolk, som arbejder med børn og unge. Deltagelse på kurserne kræver ingen særlige forudsætninger foruden en interesse i arbejdet med idræt, leg og bevægelse som pædagogisk virkemiddel.

Vores kurser er praksisorienterede med fokus på at deltagerne kan videreformidle deres viden ud fra en erfaring om, hvordan den fungerer i praksis.

Vi oplever at der er et utal af kompetente fagfolk, som formidler idræt, leg og bevægelse med en teoretisk tilgang, mens den praktiske tilgang til udmøntning af de mange velmente teorier og visioner er en mangelvare.

Vi afvikler inspirations- såvel som kompetencekurser, hvor antallet af kursustimer er afgørende for om hvorvidt der er tale om inspirerende forløb eller om direkte kompetenceudvikling.

Indholdet af vores kurser er formidling af en række aktiviteter, som har det utraditionelle og alternative idræts- og bevægelsesperspektiv til fælles. Der ud over kan kurserne blandt andet kombineres med: 1) Processtyrede aktivitetsværksteder, hvor aktiviteter udvikles til den givne målgruppe, 2) Oplæg og debat om rammerne for en udviklende bevægelseskultur diskuteres på det personlige såvel som det organisatoriske plan, og 3) Udarbejdelse af handleplaner med fokus på implementering og forankring.

For vores kurser er det af højeste prioritet, at:

  • deltagerne får nogle konkrete og direkte anvendelige værktøjer
  • deltagerne drager erfaringer med at tænke idræt, leg og bevægelse på en alternativ måde
  • deltagerne føler sig inspireret af os og hinanden
  • inspirationen er med til at gøre en forskel i hverdagen

Vores kursusforløb varierer i tid fra korte inspirationsforløb på 2 timer til kompetenceudviklende kurser på minimum 9 timer, hvor I kan være medbestemmende for indholdet i alle typer af kurser undtagen kurser med træklatring.

Vi kan i perioden fra november 2016 til og med april 2017 tilbyde en kampagnepris på kr. 5.000 ekskl. moms + rejseudgifter for kurser á op til 3 timers varighed: