Forsikring & sikkerhed

MOtivaTION ApS ydelser er dækket af lovpligtig erhvervsforsikring gennem Alm. Brand:

Erhvervsansvar: DKK 10.000.000,-

Vi anbefaler dog vore kunder, at tage kontakt til eget forsikringsselskab med henblik på at få afklaret, i hvilket omfang de er dækket i tilfælde af skade ved egen skyld.

En del af vore aktiviteter kan være mere eller mindre fysisk krævende og virke grænseoverskridende for nogen. Vi gør derfor opmærksom på, at det til enhver tid er tilladt for den enkelte deltager at afstå fra deltagelse.

Vort udstyr bliver grundigt tjekket og vedligeholdt og vi forlanger, at deltagerne respekterer vort påbud om at gøre brug af sikkerhedsudstyret til de aktiviteter, hvor det findes nødvendigt. For eksempel vil vandaktiviteter altid påkræve brug af svømmevest og ved klatreaktiviteter bruges kun godkendt klatreudstyr og hjelm. Alt nødvendigt udstyr bliver stillet til rådighed af Motivation.

Alle vores konsulenter har et opdateret 12-timers grundkursus i førstehjælp mens konsulenter, som er ansvarlige for vandaktiviteter har en opdateret livredderprøve og alle konsulenter, som varetager træklatring er uddannede instruktører i træklatring ud fra Klatresamrådets vejledende retningslinjer.

Forsikring & sikkerhed

MOtivaTION ApS ydelser er dækket af lovpligtig erhvervsforsikring gennem Alm. Brand:

Erhvervsansvar: DKK 10.000.000,-

Vi anbefaler dog vore kunder, at tage kontakt til eget forsikringsselskab med henblik på at få afklaret, i hvilket omfang de er dækket i tilfælde af skade ved egen skyld.

En del af vore aktiviteter kan være mere eller mindre fysisk krævende og virke grænseoverskridende for nogen. Vi gør derfor opmærksom på, at det til enhver tid er tilladt for den enkelte deltager at afstå fra deltagelse.

Vort udstyr bliver grundigt tjekket og vedligeholdt og vi forlanger, at deltagerne respekterer vort påbud om at gøre brug af sikkerhedsudstyret til de aktiviteter, hvor det findes nødvendigt. For eksempel vil vandaktiviteter altid påkræve brug af svømmevest og ved klatreaktiviteter bruges kun godkendt klatreudstyr og hjelm. Alt nødvendigt udstyr bliver stillet til rådighed af Motivation.

Alle vores konsulenter har et opdateret 12-timers grundkursus i førstehjælp mens konsulenter, som er ansvarlige for vandaktiviteter har en opdateret livredderprøve og alle konsulenter, som varetager træklatring er uddannede instruktører i træklatring ud fra Klatresamrådets vejledende retningslinjer.