Kurser i friluftsliv

MOtivaTION ApS kurser i friluftsliv henvender sig primært til lærere, pædagoger og andre fagfolk, som ønsker at arbejde med naturen som udfoldelsesrum.

Formål
Det overordnede formål med kurserne er at give deltagerne inspiration og praktiske færdigheder til at varetage friluftsaktiviteter i naturen indenfor det valgte tema, herunder at deltagerne:

  • opnår større handlekompetence i forhold til friluftsaktiviteter i naturen
  • stifter bekendtskab med en række aktivitetsmuligheder, som kan overføres direkte til hverdagen
  • stifter bekendtskab med vejledningsmetoden og reflekterer over formidlingen af friluftsliv i praksis
  • får erfaringer i praksis ved at arbejde aktivt med de valgte temaer, og for visse temaer at opnå instruktørniveau med mulighed for at undervise andre, når den rette erfaring er opnået

Indhold
Deltagerne vil gennemgå et praksisorienteret kursusforløb, som foregår udendørs. Kurset vil primært være bygget op omkring en række praktisk anvendelige aktiviteter og redskaber til udvikling af den enkelte medarbejder og skole/institutions friluftspædagogiske praksis og profil i forhold til at benytte naturen, som udfoldelsesrum. Under kurset vil fokus være på refleksion over den friluftspædagogiske praksis.

I løbet af kurset vil deltagerne blive præsenteret for relevant litteratur, som vi anbefaler deltagerne at investere i, og deltagerne vil desuden blive oplyst om regler for adgang og ophold i naturen.
Vi kan på nuværende tidspunkt tilbyde følgende kurser og moduler:

  • Grøn sløjd og friluftsliv
  • Primitiv madlavning på bål
  • Naturen – en legeplads
  • Etablering af lejr – basis lejrliv
  • Instruktørkursus i træklatring
  • MTB introkursus
  • MTB teknikkursus

Kurser i friluftsliv

MOtivaTION ApS kurser i friluftsliv henvender sig primært til lærere, pædagoger og andre fagfolk, som ønsker at arbejde med naturen som udfoldelsesrum.

Formål
Det overordnede formål med kurserne er at give deltagerne inspiration og praktiske færdigheder til at varetage friluftsaktiviteter i naturen indenfor det valgte tema, herunder at deltagerne:

  • opnår større handlekompetence i forhold til friluftsaktiviteter i naturen
  • stifter bekendtskab med en række aktivitetsmuligheder, som kan overføres direkte til hverdagen
  • stifter bekendtskab med vejledningsmetoden og reflekterer over formidlingen af friluftsliv i praksis
  • får erfaringer i praksis ved at arbejde aktivt med de valgte temaer, og for visse temaer at opnå instruktørniveau med mulighed for at undervise andre, når den rette erfaring er opnået

Indhold
Deltagerne vil gennemgå et praksisorienteret kursusforløb, som foregår udendørs. Kurset vil primært være bygget op omkring en række praktisk anvendelige aktiviteter og redskaber til udvikling af den enkelte medarbejder og skole/institutions friluftspædagogiske praksis og profil i forhold til at benytte naturen, som udfoldelsesrum. Under kurset vil fokus være på refleksion over den friluftspædagogiske praksis.

I løbet af kurset vil deltagerne blive præsenteret for relevant litteratur, som vi anbefaler deltagerne at investere i, og deltagerne vil desuden blive oplyst om regler for adgang og ophold i naturen.
Vi kan på nuværende tidspunkt tilbyde følgende kurser og moduler:

  • Grøn sløjd og friluftsliv
  • Primitiv madlavning på bål
  • Naturen – en legeplads
  • Etablering af lejr – basis lejrliv
  • Instruktørkursus i træklatring
  • MTB introkursus
  • MTB teknikkursus