Idræt og leg i egen hule

Idræt og leg i egen hule er for idrætslærere, pædagoger og andre medarbejdere med anvar for idræt, leg og bevægelse, og kan desuden designes til den mere breddesøgende idrætsforening.

Formål
Det overordnede formål med kurset er at give deltagerne inspiration til idræt, leg og bevægelse i forhold til den enkelte skole/institutions faciliteter og aktivitetsudstyr, herunder at deltagerne:

  • ­inspireres til kreativ anvendelse af den enkelte skole/institutions faciliteter og aktivitetsudstyr
  • ­opnår større handlekompetence i forhold til aktiviteter i skolens/institutionens faciliteter
  • stifter bekendtskab med en række fysiske aktivitetsmuligheder, som kan benyttes under de lokale forhold
  • ­opnår og/eller videreudvikler værktøjer til refleksion over den idrætspædagogiske og -didaktiske praksis

Indhold
Kursusindholdet opbygges ud fra et besøg på den enkelte skole/institution med henblik på at foretage en research af de lokale faciliteter og de tilstedeværende redskaber og aktivitetsudstyr. Med denne viden vælges eller udvikles de aktiviteter, som deltagerne vil møde undervejs i kursusforløbet. Det vil være gennemgående for kurset at deltagerne reflekterer over praksis, og over hvorledes de får implementeret indholdet og forankret det på sigt.

Deltagerantal
Min. 8 deltagere

Idræt og leg i egen hule

Idræt og leg i egen hule er for idrætslærere, pædagoger og andre medarbejdere med anvar for idræt, leg og bevægelse, og kan desuden designes til den mere breddesøgende idrætsforening.

Formål
Det overordnede formål med kurset er at give deltagerne inspiration til idræt, leg og bevægelse i forhold til den enkelte skole/institutions faciliteter og aktivitetsudstyr, herunder at deltagerne:

  • ­inspireres til kreativ anvendelse af den enkelte skole/institutions faciliteter og aktivitetsudstyr
  • ­opnår større handlekompetence i forhold til aktiviteter i skolens/institutionens faciliteter
  • stifter bekendtskab med en række fysiske aktivitetsmuligheder, som kan benyttes under de lokale forhold
  • ­opnår og/eller videreudvikler værktøjer til refleksion over den idrætspædagogiske og -didaktiske praksis

Indhold
Kursusindholdet opbygges ud fra et besøg på den enkelte skole/institution med henblik på at foretage en research af de lokale faciliteter og de tilstedeværende redskaber og aktivitetsudstyr. Med denne viden vælges eller udvikles de aktiviteter, som deltagerne vil møde undervejs i kursusforløbet. Det vil være gennemgående for kurset at deltagerne reflekterer over praksis, og over hvorledes de får implementeret indholdet og forankret det på sigt.

Deltagerantal
Min. 8 deltagere