Kompetenceudvikling

MOtivaTION ApS tilbyder kompetenceudvikling af personale på skoler og institutioner.

Formål
Det overordnede formål med vores kompetencekurser er at trænge ind under huden på deltagerne med henblik på udvikling af deres kompetencer indenfor idræt, leg og bevægelse med børn og unge i alderen 3-18 år, herunder at deltagerne:

 • opnår større handlekompetence i forhold til aktiviteter for børn og unge
 • stifter bekendtskab med en række fysiske aktivitetsmuligheder, som kan overføres direkte til hverdagen
 • præsenteres for metode til planlægning, gennemførsel og evaluering af fysiske aktiviteter i hverdagen
 • opnår værktøjer til refleksion over idrætspædagogisk praksis
 • får erfaringer med at arbejde med fysiske aktivitetsmuligheder på en alternativ måde

Indhold
Deltagerne vil gennemgå et fysisk aktivt modulopdelt kursusforløb. Alle moduler har fokus på idræt, leg og bevægelse i praksis og vil primært være bygget op omkring en række praktisk anvendelige aktiviteter og redskaber til udvikling af den enkelte medarbejder og skole/institutions idrætspædagogiske praksis og profil. Under kursusforløbet vil der være fokus på refleksion over den idrætspædagogiske praksis, implementering og forankring.

Deltagerne kan blandt andet komme til at arbejde med følgende temaer:

 • Aktiviteter med kommunikation og samarbejde
 • Aktiviteter fra det traditionelle til det alternative
 • Aktiviteter fra kultur til natur
 • Aktiviteter fra fiktion til virkelighed
 • Aktiviteter fra kursus til hverdag

Der ud over kan kompetencekurset med fordel kombineres med:

 • Processtyrede aktivitetsværksteder, hvor aktiviteter udvikles til den respektive målgruppe
 • Oplæg og debat om rammerne for en udviklende bevægelseskultur diskuteres på det personlige såvel som det organisatoriske plan
 • Udarbejdelse af handleplaner med fokus på implementering og forankring
Kursusform
Kompetenceudvikling i idræt, leg og bevægelse er som udgangspunkt minimum et 9-timers modulopdelt kursus á typisk 3 timer pr. modul. De enkelte moduler er bygget op således at deltagerne i løbet af modulet afprøver en række aktiviteter i praksis indenfor det pågældende tema. Ind imellem aktiviteterne arbejder gruppen med metode, refleksion og udvikling af den idrætspædagogiske praksis.Det anbefales at kurset planlægges således at der er minimum 1 uge mellem hvert modul til refleksion og afprøvelse af de nyerhvervede færdigheder i praksis.

Kompetenceudvikling

MOtivaTION ApS tilbyder kompetenceudvikling af personale på skoler og institutioner.

Formål
Det overordnede formål med vores kompetencekurser er at trænge ind under huden på deltagerne med henblik på udvikling af deres kompetencer indenfor idræt, leg og bevægelse med børn og unge i alderen 3-18 år, herunder at deltagerne:

 • opnår større handlekompetence i forhold til aktiviteter for børn og unge
 • stifter bekendtskab med en række fysiske aktivitetsmuligheder, som kan overføres direkte til hverdagen
 • præsenteres for metode til planlægning, gennemførsel og evaluering af fysiske aktiviteter i hverdagen
 • opnår værktøjer til refleksion over idrætspædagogisk praksis
 • får erfaringer med at arbejde med fysiske aktivitetsmuligheder på en alternativ måde

Indhold
Deltagerne vil gennemgå et fysisk aktivt modulopdelt kursusforløb. Alle moduler har fokus på idræt, leg og bevægelse i praksis og vil primært være bygget op omkring en række praktisk anvendelige aktiviteter og redskaber til udvikling af den enkelte medarbejder og skole/institutions idrætspædagogiske praksis og profil. Under kursusforløbet vil der være fokus på refleksion over den idrætspædagogiske praksis, implementering og forankring.

Deltagerne kan blandt andet komme til at arbejde med følgende temaer:

 • Aktiviteter med kommunikation og samarbejde
 • Aktiviteter fra det traditionelle til det alternative
 • Aktiviteter fra kultur til natur
 • Aktiviteter fra fiktion til virkelighed
 • Aktiviteter fra kursus til hverdag

Der ud over kan kompetencekurset med fordel kombineres med:

 • Processtyrede aktivitetsværksteder, hvor aktiviteter udvikles til den respektive målgruppe
 • Oplæg og debat om rammerne for en udviklende bevægelseskultur diskuteres på det personlige såvel som det organisatoriske plan
 • Udarbejdelse af handleplaner med fokus på implementering og forankring
Kursusform
Kompetenceudvikling i idræt, leg og bevægelse er som udgangspunkt minimum et 9-timers modulopdelt kursus á typisk 3 timer pr. modul. De enkelte moduler er bygget op således at deltagerne i løbet af modulet afprøver en række aktiviteter i praksis indenfor det pågældende tema. Ind imellem aktiviteterne arbejder gruppen med metode, refleksion og udvikling af den idrætspædagogiske praksis.Det anbefales at kurset planlægges således at der er minimum 1 uge mellem hvert modul til refleksion og afprøvelse af de nyerhvervede færdigheder i praksis.