BevægelsesKlart Område (BKO)

Et BevægelsesKlart Område (BKO) kan etableres for skoler, institutioner, foreninger eller borgere i alle aldre, men kræver vidt forskellige rammer alt efter hvilke målgrupper indsatsen iværksættes for.

Beskrivelse
Et (BKO) er: ”Et offentligt tilgængeligt areal, der i kraft af selve rummet og en række faciliteter og redskaber inviterer til fysisk aktivitet, leg og udfoldelse.” (udviklet af Steen B. Hansen, DIF).

Et mobilt BKO er udviklet af MOtivaTION ApS og adskiller sig fra det traditionelle BKO-begreb ved at være: ”Et offentligt tilgængeligt areal, der i kraft af selve området og etablering af et udstyrsdepot, suppleret af idrætsfaglig viden og formidling, inspirerer til fysisk aktivitet, leg og udfoldelse for alle børn og unge.”

Denne adskillelse er foretaget bevidst ud fra et ønske om at bevare den eksisterende natur og kultur i det respektive område, at blive bedre til at udnytte den bynære natur og kultur samt ud fra en holdning om at fokus skal rettes mod hvad vi tilbyder børn og unge af fysiske aktiviteter og ikke på en holdning om at flere idrætsfaciliteter nødvendigvis skaber flere idrætsaktive.

Et velfungerende BKO skal etableres i et område, hvor der i forvejen er aktivitet og i fysisk nærhed af store potentielle brugergrupper, som f.eks. skoler, fritidsklubber, fritidsordninger, institutioner eller boligområder. Et velfungerende mobilt BKO er afhængig af en grundig research af området med efterfølgende investering i aktivitetsudstyr, som er særlig velegnet det respektive område. Det enkelte områdes muligheder og samspillet med områdets øvrige interessenter bestemmer det enkelte mobile BKOs indhold. Investeringer i et velfungerende BKO kan således, set i forhold til andre anlægsudgifter, være ret beskedne. Det vil sige, at man potentielt får meget aktivitet for relativt få penge, såfremt placeringen er god.

Etablering af mobil BKO
MOtivaTION ApS har med stor succes etableret BKO Charlottenlund Fort i Gentofte Kommune i 2006 for kommunens skoler, ungdomsskolen, fritidscentre, fritidsordninger, specialskole, daginstitutioner, sociale institutioner, spejdergrupper og en idrætsforening for børn og unge med særlige behov.

Siden da har vi etableret følgende BKO´er:

  • Mini-BKO i Hornbæk Plantage i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland
  • Bevægelseskompagnier i Rødovre Kommune, Hvidovre Kommune, Gladsaxe Kommune, Brøndby Kommune og på EnergiCenter Voldparken i Brønshøj-Husum 2011/2012 i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse
  • Mini-BKO ved Økobasen Eghjorten i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland i 2013

Hent folder om: folder_om_bevaegelsesklart_omraade_-_bko

BevægelsesKlart Område (BKO)

Et BevægelsesKlart Område (BKO) kan etableres for skoler, institutioner, foreninger eller borgere i alle aldre, men kræver vidt forskellige rammer alt efter hvilke målgrupper indsatsen iværksættes for.

Beskrivelse
Et (BKO) er: ”Et offentligt tilgængeligt areal, der i kraft af selve rummet og en række faciliteter og redskaber inviterer til fysisk aktivitet, leg og udfoldelse.” (udviklet af Steen B. Hansen, DIF).

Et mobilt BKO er udviklet af MOtivaTION ApS og adskiller sig fra det traditionelle BKO-begreb ved at være: ”Et offentligt tilgængeligt areal, der i kraft af selve området og etablering af et udstyrsdepot, suppleret af idrætsfaglig viden og formidling, inspirerer til fysisk aktivitet, leg og udfoldelse for alle børn og unge.”

Denne adskillelse er foretaget bevidst ud fra et ønske om at bevare den eksisterende natur og kultur i det respektive område, at blive bedre til at udnytte den bynære natur og kultur samt ud fra en holdning om at fokus skal rettes mod hvad vi tilbyder børn og unge af fysiske aktiviteter og ikke på en holdning om at flere idrætsfaciliteter nødvendigvis skaber flere idrætsaktive.

Et velfungerende BKO skal etableres i et område, hvor der i forvejen er aktivitet og i fysisk nærhed af store potentielle brugergrupper, som f.eks. skoler, fritidsklubber, fritidsordninger, institutioner eller boligområder. Et velfungerende mobilt BKO er afhængig af en grundig research af området med efterfølgende investering i aktivitetsudstyr, som er særlig velegnet det respektive område. Det enkelte områdes muligheder og samspillet med områdets øvrige interessenter bestemmer det enkelte mobile BKOs indhold. Investeringer i et velfungerende BKO kan således, set i forhold til andre anlægsudgifter, være ret beskedne. Det vil sige, at man potentielt får meget aktivitet for relativt få penge, såfremt placeringen er god.

Etablering af mobil BKO
MOtivaTION ApS har med stor succes etableret BKO Charlottenlund Fort i Gentofte Kommune i 2006 for kommunens skoler, ungdomsskolen, fritidscentre, fritidsordninger, specialskole, daginstitutioner, sociale institutioner, spejdergrupper og en idrætsforening for børn og unge med særlige behov.

Siden da har vi etableret følgende BKO´er:

  • Mini-BKO i Hornbæk Plantage i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland
  • Bevægelseskompagnier i Rødovre Kommune, Hvidovre Kommune, Gladsaxe Kommune, Brøndby Kommune og på EnergiCenter Voldparken i Brønshøj-Husum 2011/2012 i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse
  • Mini-BKO ved Økobasen Eghjorten i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland i 2013

Hent folder om: folder_om_bevaegelsesklart_omraade_-_bko