Biathlon TeamUdvikling

Biathlon er et ideelt koncept til kick-off for et foranliggende udviklingsarbejde med “anerkendende iagttagelser” som metode.

I forbindelse med udviklingen af teams arbejder vi med en anerkendende tilgang til praksis, hvor vi via aktivitetsbaseret læring udfordrer teamet i en række opgaver, hvor kommunikation, samarbejde, strategi, ressourcefordeling og kreativitet bliver sat på en prøve.

Beskrivelse
Biathlon er en kombination af konkurrence, løb, opgaveløsning og præcisionsskydning, organiseret i en form for stjerneløb med flere konkurrerende teams á alt fra 4-12 medarbejdere. I biathlonen indgår en række samarbejdsøvelser, som skal løses enkeltvis for at det enkelte team kan komme videre fra opgave til opgave.

For hver gang et team bevæger sig fra én samarbejdsøvelse til en anden, skal opgaven evalueres sammen med den tilstedeværende instruktør, hvorefter teamet henvender sig på en centralt beliggende base for at aflægge rapport og få tildelt point for deres seneste opgave.

Hvis et team ikke udfører opgaverne eller præcisionsskydningen, som krævet skal strafrunder løbes på en dertil indrettet bane.

Biathlon er et fleksibelt koncept, som tilrettelægges i tæt samarbejde med kunden for at sikre et passende niveau for alle elementer i konceptet, værende den fysiske dimension, valg eller fravalg af præcisionsskydning og tilvalg af andre elementer.

Teoretisk baggrund
Teamet præsenteres indledningsvis for teori og metode til at lave “anerkendende iagttagelser” for sideløbende med de planlagte aktiviteter at arbejde med iagttagelser af samarbejdet og kommunikationen i opgaveløsningen.

Udover en introduktion til metoden præsenteres også teori og antagelser bag den anerkendende praksis (Appriciative Inquiry), der skal danne baggrund for det efterfølgende arbejde.

Iagttagelserne tager udgangspunkt i metoden “Anerkendende Iagttagelser”, der er udviklet af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen, som Motivation samarbejder med i vores teamudvikling program.

Metoden sigter på at iagttagerne, efter en introduktion til metoden, går på jagt efter situationer, forløb, sekvenser, små eller store hændelser, hvor der lyttes ordentligt til hinanden, hvor de mange perspektiver anerkendes, hvor løsninger opstår, osv.

Iagttagelserne dokumenteres undervejs af fotos eller filmoptagelser. Opgaven med at iagttage processerne går på skift gennem forløbet, så alle, så vidt muligt, får mulighed for at “se” og dokumentere forløbet.

Afslutningsvis præsenterer iagttagere deres observationer, udvalgte fotos og filmklip for hele teamet, og de fortæller om, hvad de har set, om hvilke nye sider i samarbejdet og kommunikationen de har fået øje på samt ideer til, hvordan dette kan videreudvikles i hverdagens samarbejde.

Tanken er at iagttagelserne løber parallelt med biathlonen, som et erkendelsesmæssigt supplement til den aktivitetsbaserede læring.

Et kortvarigt inspirerende udviklingsforløb på et par dage kan vælges, men ønskes udviklingen af de enkelte teams at være mere dybdegående, udarbejdes en procesplan for det videre udviklingsforløb.

I de videregående forløb arbejder alle teams med at lave anerkendende iagttagelser i hverdagen for efter en nøje tilrettelagt plan at gennemgå alle iagttagelser med henblik på at nå frem til at lægge grundstenene for en positivt anerkendende organisationskultur, som i højere grad er i stand til at udnytte teamet og den enkelte medarbejders fulde potentiale.

Værdi
Teamet præsenteres for et indhold, som giver anledning til større forståelse og indblik i hinandens hverdag generelt, herunder at processen:

 • ses og dokumenteres af deltagerne
 • sætter fokus på det, der lykkes for at bygge videre på en positivt anerkendende praksis, og de succeshistorier alle teams bærer på
 • giver anledning til ideer og overvejelser om forandring og videre udvikling i teamet via de succesfulde eksempler
 • giver anledning til at deltagerne rykker tættere sammen med øget dialog i den daglige opgaveløsning for øje
 • styrker relationerne mellem deltagerne
 • er med til at danne grundstenen for en organisationskultur, som er i stand til at udnytte team og medarbejderes fulde potentiale

Biathlon TeamUdvikling

Biathlon er et ideelt koncept til kick-off for et foranliggende udviklingsarbejde med “anerkendende iagttagelser” som metode.

I forbindelse med udviklingen af teams arbejder vi med en anerkendende tilgang til praksis, hvor vi via aktivitetsbaseret læring udfordrer teamet i en række opgaver, hvor kommunikation, samarbejde, strategi, ressourcefordeling og kreativitet bliver sat på en prøve.

Beskrivelse
Biathlon er en kombination af konkurrence, løb, opgaveløsning og præcisionsskydning, organiseret i en form for stjerneløb med flere konkurrerende teams á alt fra 4-12 medarbejdere. I biathlonen indgår en række samarbejdsøvelser, som skal løses enkeltvis for at det enkelte team kan komme videre fra opgave til opgave.

For hver gang et team bevæger sig fra én samarbejdsøvelse til en anden, skal opgaven evalueres sammen med den tilstedeværende instruktør, hvorefter teamet henvender sig på en centralt beliggende base for at aflægge rapport og få tildelt point for deres seneste opgave.

Hvis et team ikke udfører opgaverne eller præcisionsskydningen, som krævet skal strafrunder løbes på en dertil indrettet bane.

Biathlon er et fleksibelt koncept, som tilrettelægges i tæt samarbejde med kunden for at sikre et passende niveau for alle elementer i konceptet, værende den fysiske dimension, valg eller fravalg af præcisionsskydning og tilvalg af andre elementer.

Teoretisk baggrund
Teamet præsenteres indledningsvis for teori og metode til at lave “anerkendende iagttagelser” for sideløbende med de planlagte aktiviteter at arbejde med iagttagelser af samarbejdet og kommunikationen i opgaveløsningen.

Udover en introduktion til metoden præsenteres også teori og antagelser bag den anerkendende praksis (Appriciative Inquiry), der skal danne baggrund for det efterfølgende arbejde.

Iagttagelserne tager udgangspunkt i metoden “Anerkendende Iagttagelser”, der er udviklet af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen, som Motivation samarbejder med i vores teamudvikling program.

Metoden sigter på at iagttagerne, efter en introduktion til metoden, går på jagt efter situationer, forløb, sekvenser, små eller store hændelser, hvor der lyttes ordentligt til hinanden, hvor de mange perspektiver anerkendes, hvor løsninger opstår, osv.

Iagttagelserne dokumenteres undervejs af fotos eller filmoptagelser. Opgaven med at iagttage processerne går på skift gennem forløbet, så alle, så vidt muligt, får mulighed for at “se” og dokumentere forløbet.

Afslutningsvis præsenterer iagttagere deres observationer, udvalgte fotos og filmklip for hele teamet, og de fortæller om, hvad de har set, om hvilke nye sider i samarbejdet og kommunikationen de har fået øje på samt ideer til, hvordan dette kan videreudvikles i hverdagens samarbejde.

Tanken er at iagttagelserne løber parallelt med biathlonen, som et erkendelsesmæssigt supplement til den aktivitetsbaserede læring.

Et kortvarigt inspirerende udviklingsforløb på et par dage kan vælges, men ønskes udviklingen af de enkelte teams at være mere dybdegående, udarbejdes en procesplan for det videre udviklingsforløb.

I de videregående forløb arbejder alle teams med at lave anerkendende iagttagelser i hverdagen for efter en nøje tilrettelagt plan at gennemgå alle iagttagelser med henblik på at nå frem til at lægge grundstenene for en positivt anerkendende organisationskultur, som i højere grad er i stand til at udnytte teamet og den enkelte medarbejders fulde potentiale.

Værdi
Teamet præsenteres for et indhold, som giver anledning til større forståelse og indblik i hinandens hverdag generelt, herunder at processen:

 • ses og dokumenteres af deltagerne
 • sætter fokus på det, der lykkes for at bygge videre på en positivt anerkendende praksis, og de succeshistorier alle teams bærer på
 • giver anledning til ideer og overvejelser om forandring og videre udvikling i teamet via de succesfulde eksempler
 • giver anledning til at deltagerne rykker tættere sammen med øget dialog i den daglige opgaveløsning for øje
 • styrker relationerne mellem deltagerne
 • er med til at danne grundstenen for en organisationskultur, som er i stand til at udnytte team og medarbejderes fulde potentiale