Kundepolitik

MOtivaTION ApS lægger vægt på en personligt forpligtende kontakt generelt og i særdeleshed i forhold til nye kunder. I praksis betyder det at vi arrangerer et møde med kunden med henblik på at afstemme begge parters forventninger til et fremtidigt samarbejde og for at sikre at I har henvendt jer til den rette virksomhed.

MOtivaTION ApS foretager til enhver tid en research af lokale faciliteter og omgivelser i forbindelse med udarbejdelse af et tilbud med hensyntagen til lokale præmisser.

MOtivaTION ApS er en selvbevidst virksomhed, som lever af sin gode omtale. Vi kender vores styrker og begrænsninger, hvilket i praksis betyder at vi i enkelte tilfælde kan afslå kunder i deres henvendelse om løsning af en udfordring, da vi lægger en stor ære i at levere et topprofessionelt idrætspædagogisk arbejde.

MOtivaTION ApS ønsker at fremstå som en pålidelig, grundig og helt igennem professionel samarbejdspartner. Dette kommer til udtryk ved:

  • vores høje informationsniveau
  • at vores kunder føler sig trygge ved kvaliteteten af den leverede ydelse
  • at vi gør os yderst umage for at tydeliggøre og skabe klarhed over alle indgåede indbyrdes aftaler. Dette ved udarbejdelse af en samarbejdsaftale med henblik på at skabe et tydeligt overblik over indgåede aftaler mellem parterne i samarbejdet, særligt når der er tale om et lidt mere omfattende samarbejde.

MOtivaTION ApS har erfaring med at undervise, vejlede og instruere på en uformel vis, hvilket har haft en positiv effekt på deltagere og samarbejdsparter på vores kurser, events og projekter. Dette har givet sig til udtryk i en usædvanlig god stemning, at der er tryghed omkring os og at alle parter har optimale forhold for at yde deres bedste. Kunsten er at kunne balancere på den hårfine balance mellem at være en ansvarlig autoritet og det personlige plan, hvilket vi mestrer til fulde.

Kundepolitik

MOtivaTION ApS lægger vægt på en personligt forpligtende kontakt generelt og i særdeleshed i forhold til nye kunder. I praksis betyder det at vi arrangerer et møde med kunden med henblik på at afstemme begge parters forventninger til et fremtidigt samarbejde og for at sikre at I har henvendt jer til den rette virksomhed.

MOtivaTION ApS foretager til enhver tid en research af lokale faciliteter og omgivelser i forbindelse med udarbejdelse af et tilbud med hensyntagen til lokale præmisser.

MOtivaTION ApS er en selvbevidst virksomhed, som lever af sin gode omtale. Vi kender vores styrker og begrænsninger, hvilket i praksis betyder at vi i enkelte tilfælde kan afslå kunder i deres henvendelse om løsning af en udfordring, da vi lægger en stor ære i at levere et topprofessionelt idrætspædagogisk arbejde.

MOtivaTION ApS ønsker at fremstå som en pålidelig, grundig og helt igennem professionel samarbejdspartner. Dette kommer til udtryk ved:

  • vores høje informationsniveau
  • at vores kunder føler sig trygge ved kvaliteteten af den leverede ydelse
  • at vi gør os yderst umage for at tydeliggøre og skabe klarhed over alle indgåede indbyrdes aftaler. Dette ved udarbejdelse af en samarbejdsaftale med henblik på at skabe et tydeligt overblik over indgåede aftaler mellem parterne i samarbejdet, særligt når der er tale om et lidt mere omfattende samarbejde.

MOtivaTION ApS har erfaring med at undervise, vejlede og instruere på en uformel vis, hvilket har haft en positiv effekt på deltagere og samarbejdsparter på vores kurser, events og projekter. Dette har givet sig til udtryk i en usædvanlig god stemning, at der er tryghed omkring os og at alle parter har optimale forhold for at yde deres bedste. Kunsten er at kunne balancere på den hårfine balance mellem at være en ansvarlig autoritet og det personlige plan, hvilket vi mestrer til fulde.